O firmě...

Firma COTTEX Trade patří mezi významné obchodníky a zpracovatele veškerých zinkových odpadů a zinkového šrotu, vznikajících průmyslovou činností na území jak České Republiky, tak na Slovensku. Naše obchodní aktivity jsou pak zaměřeny převážně na Evropu, ale také na USA a Asijské trhy. Spojujeme naše zkušenosti s neustálými investicemi do inovativních technologií zpracování zinku, výzkumu a vývoje zinkových produktů, logistiky i moderního vybavení zařízení. Chceme být preferovaným partnerem našich zákazníků, kterým můžeme nabídnout dlouhodobou a perspektivní spolupráci. Vlastníme moderní vybavení a jsme ekonomicky silnou a stabilní firmou, a proto můžeme nabídnout našim dodavatelům výborné podmínky, včetně odvozů materiálů vlastní svozovou technikou na požadovaný čas a také rychlé platby za dodané materiály.

Co děláme...

Naší hlavní činností je obchod a zpracování průmyslových zinkových odpadů a zinkového šrotu, včetně odpadů z různých slitin zinku. Postupem času jsme na základě poptávek našich zákazníků rozšířili činnost i na obchod s odpady z nerezové oceli, hliníku, speciálních slitin bismutu a niklu. Obchodujeme také elektromotory a další vyřazená elektrická a elektronická zařízení. V rámci naší obchodní činnosti spolupracujeme výhradně s renomovanými konečnými zpracovateli a světovými výrobci kovových slitin a dalších výrobků či zboží z námi zpracovávaných nebo obchodovaných kovů. Veškeré kovy, kovové slitiny, odpad a šrot dodáváme jednotlivým partnerům připravené přímo na míru, dle jejich přesných specifikací a požadavků. Máme velmi pružný a zkušený tým a našim zákazníkům nabízíme ceny dle LME v reálném čase. Věnujeme se také poradenství v environmentální oblasti a podpoře našich zákazníků v technické i legislativní sféře při nakládání s odpady.

Historie...

Firma byla založena v roce 2009 na základě dlouholetých zkušeností majitele firmy v oboru zpracování zinkových odpadů. Od svého vzniku se firma specializuje na zinkové odpady a zinkový šrot. V roce 2013 jsme investovali do nákupu areálu o velikosti více než 5500m2 s více než 1500m2 skladovacích ploch v obci Roudná, nedaleko města Tábor, ležící v srdci České Republiky. Spolu s postupnou expanzí a nárůstu zpracovaných odpadů na 2500 tun v roce 2014 dochází průběžně k investicím do nových technologií, včetně laboratorního vybavení a logistických prostředků. V současné době jsme schopni v zařízení zpracovat ročně více než 5000 tun zinkových a dalších odpadů a šrotu. Od roku 2016 jsme přidruženým členem Asociace Českých a Slovenských zinkoven a také klastru WASTen, jehož členy jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Životní prostředí...

Zavázali jsme se plnit v politice ochrany životního prostředí požadavky všech platných zákonů a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí, uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí a snižovat zátěž životního prostředí vlivem podnikatelských aktivit společnosti. Naše hlavní činnosti v oblasti předcházení znečišťování životního prostředí spočívají v kvalitním zpracování odpadů a tím docílení vysoké míry recyklace nejen zinkových, ale i ostatních odpadů a kovového šrotu, v poskytování vysoce kvalitních služeb zákazníkům a ve vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2016 jsme zahájili práce na certifikaci managementu kvality ISO 9001.

SD Roudná

Od roku 2016 provozujeme v našem areálu Sběrný dvůr pro obec Roudná a její občany.

Veškeré informace o přijímaných odpadech obdržíte ve sběrném dvoře, nebo na obecním úřadě.

Otevřeno je po celý rok, každou středu a sobotu od 14:00 do 16:00 hodin.

Projekty

Snažíme se rozvíjet aktivity firmy v oblasti nakládání s odpady a jejich zpracování, s cílem zajistit vyšší stupeň recyklace a docílit tak významného snížení zátěže životního prostředí. Díky podpoře z operačního programu OPŽP se nám podařilo úspěšně realizovat dva projekty a na dalších intenzivně pracujeme. V rámci klastru WASTen se podílíme na výzkumu, vývoji a transferu špičkových inovativních technologií, se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.

V současnosti pracujeme na několika projektech. Projekt s názvem „Modernizace SD Roudná“ je zaměřen na zvýšení kapacity a zkvalitnění služeb pro občany obce Roudná. Další projekt „Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů“ je orientován na výzkum a vývoj inovativní technologie pro zpracování zinkových odpadů, způsobem šetrným k životnímu prostředí. Kromě vyšší míry recyklace odpadů a podpoře cyklické ekonomiky je jedním z našich cílů přispět k úspoře surovinových zdrojů. Další rozpracované projekty jsou z oblastí úspory energií a využití obnovitelných zdrojů, aplikací a z oblasti nakládání s odpady.

Realizované projekty

  • od 2013 – Separace a svoz textilních odpadů pro region Českobudějovicko
  • od 2014 – Rozšíření systému odděleného sběru odpadů