O firmě...

Firma COTTEX Trade patří mezi významné obchodníky a zpracovatele veškerých zinkových odpadů a zinkového šrotu, vznikajících průmyslovou činností na území jak České Republiky, tak na Slovensku. Naše obchodní aktivity jsou pak zaměřeny převážně na Evropu, ale také na USA a Asijské trhy. Spojujeme naše zkušenosti s neustálými investicemi do inovativních technologií zpracování zinku, výzkumu a vývoje zinkových produktů, logistiky i moderního vybavení zařízení. Chceme být preferovaným partnerem našich zákazníků, kterým můžeme nabídnout dlouhodobou a perspektivní spolupráci. Vlastníme moderní vybavení a jsme ekonomicky silnou a stabilní firmou, a proto můžeme nabídnout našim dodavatelům výborné podmínky, včetně odvozů materiálů vlastní svozovou technikou na požadovaný čas a také rychlé platby za dodané materiály.

Co děláme...

Naší hlavní činností je obchod a zpracování průmyslových zinkových odpadů a zinkového šrotu, včetně odpadů z různých slitin zinku. Postupem času jsme na základě poptávek našich zákazníků rozšířili činnost i na obchod s odpady z nerezové oceli, hliníku, speciálních slitin bismutu a niklu. Obchodujeme také elektromotory a další vyřazená elektrická a elektronická zařízení. V rámci naší obchodní činnosti spolupracujeme výhradně s renomovanými konečnými zpracovateli a světovými výrobci kovových slitin a dalších výrobků či zboží z námi zpracovávaných nebo obchodovaných kovů. Veškeré kovy, kovové slitiny, odpad a šrot dodáváme jednotlivým partnerům připravené přímo na míru, dle jejich přesných specifikací a požadavků. Máme velmi pružný a zkušený tým a našim zákazníkům nabízíme ceny dle LME v reálném čase. Věnujeme se také poradenství v environmentální oblasti a podpoře našich zákazníků v technické i legislativní sféře při nakládání s odpady.

Historie...

Firma byla založena v roce 2009 na základě dlouholetých zkušeností majitele firmy v oboru zpracování zinkových odpadů. Od svého vzniku se firma specializuje na zinkové odpady a zinkový šrot. V roce 2013 jsme investovali do nákupu areálu o velikosti více než 5500m2 s více než 1500m2 skladovacích ploch v obci Roudná, nedaleko města Tábor, ležící v srdci České Republiky. Spolu s postupnou expanzí a nárůstu zpracovaných odpadů na 2500 tun v roce 2014 dochází průběžně k investicím do nových technologií, včetně laboratorního vybavení a logistických prostředků. V současné době jsme schopni v zařízení zpracovat ročně více než 5000 tun zinkových a dalších odpadů a šrotu. Od roku 2016 jsme přidruženým členem Asociace Českých a Slovenských zinkoven a také klastru WASTen, jehož členy jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Životní prostředí...

Zavázali jsme se plnit v politice ochrany životního prostředí požadavky všech platných zákonů a nařízení souvisejících s ochranou životního prostředí, uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí a snižovat zátěž životního prostředí vlivem podnikatelských aktivit společnosti. Naše hlavní činnosti v oblasti předcházení znečišťování životního prostředí spočívají v kvalitním zpracování odpadů a tím docílení vysoké míry recyklace nejen zinkových, ale i ostatních odpadů a kovového šrotu, v poskytování vysoce kvalitních služeb zákazníkům a ve vzdělávání zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí. Jsme držitelé certifikace ISO 14001 a ISO 9001.

SD Roudná

Od roku 2016 provozujeme v našem areálu Sběrný dvůr pro obec Roudná a její občany.

Veškeré informace o přijímaných odpadech obdržíte ve sběrném dvoře, nebo na obecním úřadě.

Otevřeno je po celý rok, každou středu a sobotu od 14:00 do 16:00 hodin.

Projekty

Snažíme se neustále rozvíjet aktivity firmy v oblasti nakládání s odpady, jejich zpracování a využití jako obnovitelných zdrojů, s cílem zajistit vyšší stupeň recyklace a docílit tak významného snížení zátěže životního prostředí. Díky podpoře z operačních programů OPŽP a OPPIK úspěšně realizujeme několik projektů, které jsou spolufinancovány Evropskou unií a na dalších intenzivně pracujeme. V rámci klastru WASTen se podílíme na výzkumu, vývoji a transferu špičkových inovativních technologií, se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR. Kromě vyšší míry recyklace odpadů a podpoře cyklické ekonomiky je jedním z našich cílů přispět k významné úspoře surovinových zdrojů. Další rozpracované projekty jsou z oblastí úspory energií, ve využití odpadů jako obnovitelných zdrojů k výrobě produktů, v zavádění nových systémů a technologií pro průmysl 4.0, včetně výzkumu a vývoje, aplikací a vývoje inovativních technologií v oblasti nakládání s odpady. V současnosti realizujeme několik projektů uvedených níže.

•od 2013 – Separace a svoz textilních odpadů pro region Českobudějovicko

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu je zavedení separace a svozu textilních odpadů pro region Českobudějovicko.

•od 2014 – Rozšíření systému odděleného sběru odpadů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu je pořízení technologie pro rozšíření systému odděleného sběru a svozu odpadů.

•od 2016 – Modernizace SD Roudná

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu je vybudování sběrného dvora na území Jihočeského kraje.

•od 2017 – Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku.

 

•od 2017 – Výzkum a vývoj technologie procesu získávání zinkových surovin materiálovým využitím odpadů a vývoj inovativních výrobků z recyklátů

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové technologie na materiálové využití zinkových odpadů vznikajících při zpracovávání zinku v průmyslu a kontaminovaných ostatními nežádoucími složkami a následný vývoj inovativních výrobků s obsahem zinku za použití produkovaných recyklátů.

•od 2018 – Modernizace systému třídění odpadů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Předmětem projektu je pořízení moderních inovativních technologií a za jejich použití výrazně zefektivnit třídění a manipulaci s odpady.

•od 2018 – Rozšíření VIK centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací COTTEX Trade

Tento Projekt je zaměřen na rozvoj a významné rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity (VIK) v návaznosti na realizované výzkumně-vývojové a inovační (VaVaI) projekty společnosti v oblasti zpracování a recyklace zinkových odpadů. Cílem projektu je rozvoj výzkumně vývojové kapacity centra průmyslového výzkumu společnosti, spočívající v pořízení laboratorního vybavení nezbytného k dalšímu výzkumu a vývoji nových inovativních postupů a vysoce účinných technologií pro budoucí výrobu zinkových produktů recyklací odpadů a rozšířením VIK tak zajistit aktivity centra včetně posunu společnosti na vysokou technologickou úroveň do oblasti high-technology.

Technologie a zařízení pořízené v rámci projektu:

1) Laboratorní nábytek: Merci

2) Energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (ED-XRF spektrometr): Epsilon 4

3) Difrakční analyzátor velikosti a distribuce částic: Mastersizer 3000

4) Analytické sítovací zařízení: AS 200 Control

5) Planetový kulový mlýn: PM 100

6) Metalografická bruska a leštička: Saphir 250 M2

7) Sada laboratorních přístrojů pro přípravu vzorků: Laboratorní pec LE09/11. Sušárna UN55. Analytická váha AS 220.R2. Magnetické míchačky MR Hei-Tec. PH metr A1115. Analyzátor vlhkosti MA 200.3Y. Titrátor Titroline 7000. Čistič analytické vody AQUAL29XL. Nádržka na analytickou vodu PP50l.

8) Server včetně příslušenství a sítě: Xeon E3-1220 v5.

9) Pracovní stanice, monitor, sítě, tiskárna, notebook a příslušenství: Lenovo, Logitech, Brother, Dell

10) UPS záložní zdroje pro analytické přístroje a stanice: UPS APC

Podmínky přístupu k výzkumné infrastruktuře

 

• od 2020 – Aplikace recitovaného zinku v antikorozních nátěrových systémech

Předmětem projektu je výzkumu vývoj inovativních nátěrových hmot za využití výhradně recyklovaných zinkových prášků.